ING. PETRA CSÉFALVAYOVÁ

ING. PETRA CSÉFALVAYOVÁ

na základe analýzy nájde vhodné riešenie možných ekologických problémov vznikajúcich pri stretoch záujmov investorov a ochrany prírody a krajiny.

e-mail: csefalvayova@epik.sk

phone: +421 902 917 755

MGR. IVANA MALEŠ

MGR. IVANA MALEŠ

poradí vám v otázkach environmentálnych systémov spoločností, miest a obcí Slovenska, ako aj v oblasti medzinárodnej právnej úpravy odpadového hospodárstva

e-mail: males@epik.sk

phone: +421 902 917 751

MGR. KATARÍNA BEDNÁRIKOVÁ

MGR. KATARÍNA BEDNÁRIKOVÁ

zodpovedne Vás povedie krokmi procesu EIA. Zabezpečí, aby navrhovaná činnosť bola v súlade s princípmi trvaloudržateľného rozvoja.

e-mail: bednarikova@epik.sk

phone: +421 902 917 750